Skip to main content

Etonia Todd

Etonia Todd

Etonia Todd, M.A.

Disability Resources Administrator

todde1@gvsu.edu

(616) 331-2490